I selve design arbejdet tager jeg udgangspunkt i danske design værdier som enkelhed eller ligefrem minimalisme, det gennem-bearbejdede design som skaber helhed  og understreger den designmæssige ide og funktion.

Jeg fokuserer på enhver detalje og søger næsten altid størst mulig enkelhed.

Jeg udfører alle borde som håndarbejde. Jeg anvender klassiske snedkermetoder og –værktøjer samt elektrisk håndværktøj.

Når du besøger mit værksted vil du derfor ikke se nogen store industri-maskiner på værkstedet som kan håndtere serier af ensartede produkter.

Jeg opnår på denne måde et meget autentisk og personligt udtryk i alt hvad jeg skaber samt mulighed for at kæle for de træ-teknisk detaljer.

Samtidig bliver det jo muligt at indarbejde ethvert ønske fra din side.